Bút và bút cao cấp của Kindle Scribe

Bút & Bút cao cấp
Ngoài sổ ghi chép, bạn có thể sử dụng Bút để vuốt hoặc chạm như ngón tay để lật trang hoặc điều hướng trên màn hình. Ngòi có thể bị mòn theo thời gian và cần được thay thế.
517cnrsysol. Ac Sl1500
Premium Pen có một nút bên cạnh và một cục tẩy. Công cụ xóa có thể được sử dụng để xóa dấu mà không cần chọn công cụ xóa trên thanh công cụ viết.
bút vẽ Kindle Scribe
Nút bên là “nút tắt” cho phép bạn tạm thời chuyển sang công cụ viết khác trong khi giữ nút. Để định cấu hình nút tắt, hãy đi tới Khác > Cài đặt > Cài đặt bút > Nút tắt và chọn một công cụ phím tắt. Trong khi ghi chú, nhấn và giữ nút để sử dụng công cụ phím tắt đã chọn. Lưu ý: Nếu công cụ phím tắt bạn đã định cấu hình không xuất hiện trên thanh công cụ soạn thảo cho loại nội dung hiện tại thì việc nhấn và giữ nút sẽ không kích hoạt công cụ đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *