Macbook air 2020

- Macbook Air 2020 được thiết kế hoàn toàn mới với chip xử lý nhanh và có đầy đủ màu sắc Gold, Silver, Gray. 

- Bàn phím được thay thế hoàn toàn mới với thiết kế cắt chéo của Apple

Không có sản phẩm trong danh mục này.