Kindle với nút Home dùng như thế nào?

Điều gì đã sảy ra với nút Home của Kindle

Mỗi Kindle thế hệ trước  đều có nút home. Trên Kindle Paperwhite, nút Home hiện là biểu tượng Home (trông giống như một ngôi nhà), xuất hiện trên thanh công cụ ở phía trên màn hình. Trên thanh Toolbar mà bạn có thể trạm phía trên cùng màn hình Kindle.

 

Nếu bạn đang đọc một cuốn sách hoặc nội dung khác và không thấy thanh công cụ, chỉ cần nhấn vào phía trên màn hình để làm cho nó xuất hiện.

 

Khai thác, vuốt và véo

Tất cả các cách sử dụng phổ biến của Kindle Paperwhite - mở sách, lật trang, đặt dấu trang, v.v. - liên quan đến một vài cử chỉ trên màn hình cảm ứng đơn giản, chẳng hạn như chạm ngón tay và vuốt. Đối với hầu hết các phần, những cử chỉ này phù hợp trong suốt quá trình tương tác của bạn với Kindle Paperwhite. (Chúng tôi chỉ ra một vài trường hợp hành vi hơi khác so với bạn mong đợi.)

 

2020-07-28