Chính sách bảo mật thông tin

  • Đối với khách hàng đã mua bán tại cửa hàng dinhtoan.vn việc bảo mật thông tin là cần thiết vì vậy chúng tôi luôn cam kết bảo mật thông tin như số điện thoại của khách hàng để tránh bị dò rỉ thông tin.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *